Vad sysslar Renecon med?

Renecon säkerställer funktion för din fastighets värmesystem. Med vår hjälp reducera vi din dyraste driftkostnad – uppvärmningen. Rätt värme i hela fastigheten = energieffektivitet och komfort. Vi hjälper också våra kunder att spara vatten. ”Vi lägger vår energi på din energi” och vi inventerar innan du investerar – det blir bäst så!

Vatten!

Hur mycket pengar tappar du i ditt avlopp varje dag, år efter år? Pengar i form av både vatten och energi. Våra VattenSpar-produkter hjälper dig spara vatten och energi i lägenheter liksom i offentliga miljöer som skolor, sport- och idrottsanläggningar.

Är dina vattensystem fria från legionella? Vi tar reda på det!

Aktuellt::

Håller du värmen?

Uppfyller ditt värmesystem kraven på funktion, säkerhet och energieffektivitet?

Klicka här för att läsa mer.